Jak zamówić projekt


Są trzy sposoby zamówienia projektu:

 

1. Zamówienie na stronie internetowej

KROK 1 – wybór zakładki PROJEKTY w głównym menu prowadzi do przeglądarki projektów. Wybór projektu w przeglądarce prowadzi do szczegółowej strony danego projektu. Wybór guzika ZAMAWIAM PROJEKT prowadzi do formularza zamówienia, gdzie należy wprowadzić dane kupującego. W formularzu zamówienia można wybrać dodatkowe opracowania, które chcemy zamówić. W formularzu wybiera się także formę płatności lub automatyczne przekierowanie do płatności internetowej PAYu. Złożenie zamówienia będzie możliwe po zaznaczeniu GUZIKA: zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki.

KROK 2 – Potwierdzenie zamówienia drogą mailową przez pracownię WSPÓŁCZESNE domy w ciągu 5 dni roboczych. W potwierdzeniu zamówienia zostaną potwierdzone dane kupującego, adres wysyłki, forma płatności oraz zostanie uzgodniony termin dostawy.

KROK 3 – Przekazanie/wysłanie projektu zgodnie z uzgodnionymi warunkami

 

2. Zamówienie drogą mailową

KROK 1 – wysłanie wiadomości e-mail pod adres projekty@wspolczesnedomy.pl z zapytaniem oraz informacją, jakiego projektu dotyczy zamówienie.

KROK 2 – Potwierdzenie zamówienia drogą mailową przez pracownię WSPÓŁCZESNE domy w ciągu 5 dni roboczych. W potwierdzeniu zamówienia zostaną przedstawione możliwe formy płatności, odbioru projektu oraz link do strony internetowej, na której dostępny jest regulamin.

KROK 3 – Potwierdzenie zamówienia przez kupującego drogą mailową z określeniem wyboru formy płatności oraz sposobu odbioru projektu. Przesłane potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu zakupów.

KROK 4 – Przekazanie/wysłanie projektu zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Spełnienie i dokonanie czynności od 1 do 3 oznacza skuteczne zawarcie umowy pomiędzy kupującym a pracownią WSPOŁCZESNE domy.

 

3. zamówienie telefoniczne pod numerami telefonów:

71 343 65 47, 606 945 010

KROK 1 – kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem telefonu i ustalenie warunków zamówienia

KROK 2 – zamówienie dokonane telefonicznie zostanie potwierdzone przez pracownię WSPÓŁCZESNE domy w ciągu 2 dni wiadomością e-mail lub listownie w przypadku takiego życzenia ze strony klienta. W potwierdzeniu zamówienia zostaną przedstawione możliwe formy płatności, odbioru projektu, termin przekazania projektu oraz regulamin zakupów (lub link do strony internetowej, na której dostępny jest regulamin).

KROK 3 – Potwierdzenie zamówienia przez kupującego drogą mailową lub listową z określeniem wyboru formy płatności oraz sposobu odbioru projektu. Przesłane potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu zakupów.

KROK 4 – Potwierdzenie akceptacji zamówienia drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie terminu i formy przekazania projektu.

KROK 5 – Przekazanie/wysłanie projektu zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Spełnienie i dokonanie czynności od 1 do 4 oznacza skuteczne zawarcie umowy pomiędzy kupującym a pracownią WSPOŁCZESNE domy.

 

 


Polecane projekty